Informační systém - k čemu obecně slouží?

Informační systém slouží klientům pro správu služeb z pohledu fakturace a objednávek nových služeb. Slouží také k prodlužování již aktivních služeb, pro správu domén a jejich registraci a také ke komunikaci s technickým oddělením.

Přesně definovat pojem Informační systém nelze, protože každý tvůrce Informačního systému používá různé technologie a klade důraz na jiné aspekty. Lze však říci, že Informační systém se dá chápat jako systém, ve kterém se vzájemně propojují informace a procesy, které těmito informacemi pracují.

Pod pojmem procesy se rozumějí funkce, které zpracovávají informace, které do systému vstupují a transformují je na informace, které ze systému vystupují. Procesy jsou tedy funkce, které zabezpečují sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. Informacemi se rozumí data, sloužící pro rozhodování a řízení v rozsáhlejším systému.

Do celkové funkce Informačního systému se promítne také nezanedbatelná položka okolí. Toto okolí Informačního systému je tvořeno veškerými objekty, které ovlivňují změnou svých vlastností samotný systém. Je tvořeno také objekty, které naopak mění v závislosti na systému své vlastnosti.

Celkově lze tedy říci, že Informační systém je softwarové vybavení firmy, které na základě zpracovávaných informací, je schopné řídit procesy podniku a poskytuje tyto informace vedoucím pracovníkům. Díky těmto informacím jsou schopni vykonávat řídící funkce, do kterých patří zejména plánování, koordinace a kontrola všech procesů firmy.

Informační systém QI
Informační systém QI - k čemu slouží

Komentáře