Jak uchopit projektové řízení v premarťanské epoše lidstva?

Flexibilita, slovo, které nám v současné době dává čím dál větší smysl a stává se pro nás atraktivnějším, než kdy jindy. Dnešní svět na nás neodbytně doléhá s požadavky, které generace našich rodičů nemusela v nejmenším řešit.

Ohromné množství informací, jejichž zpracování nesnese odkladu, nás může snadno pohltit a zmást. Naše mozková kapacita se ještě nestačila přizpůsobit globální komunikaci, přičemž neustálé technické zdokonalování rychlosti informačních toků se víc a víc zvyšuje a v nedaleké budoucnosti možná překoná s trochou nadsázky rychlost světla. Co je tedy řešením pro průměrného pozemšťana, který nechce zahynout pod náporem virtuální i hmotné reality?

Při hledání řešení tohoto problému se musíme vrátit do místa jeho zdroje, tj. k informačním technologiím a jejich schopnostem řízení. V dnešní době se již setkáme s mnoha informačně – řídícími systémy, které splňují různé funkce, ale nebylo by fajn dostat s takovým pomocníkem nějakou přidanou hodnotu, díky níž bychom ušetřili čas a finance?

QI je tím pomocníkem, který vám doslova udělá to, co vám na očích vidí.

QI je informační systém, který je pro všechny dostupný a disponuje značnou flexibilitou, tedy vlastností, kterou dnes nadmíru potřebujeme. Nestanovuje nám prakticky žádné limity a závazné předpisy, ale nechá na nás, abychom si vybrali, co skutečně potřebujeme.

Jde o systém, jenž je schopný za plného provozu firmy přijmout doplnění nebo naopak redukci funkcionalit, a tudíž respektuje vývoj potřeb ve vaší firmě.
Projektové řízení
Projektové řízení
QI je v současné době rozdělen do 300 obchodních jednotek tematicky sdružených do 7 skupin a disponuje mnoha nástroji a funkcemi pro procesní a projektové řízení. QI je propojen napříč všemi úrovněmi procesů a projektového řízení. Reálná data tak do systému QI zadáváte vždy pouze jednou, neboť QI je navzájem propojuje. Jak to tedy vypadá se systémem v praxi a jakým způsobem nám urychluje a zjednodušuje práci?
  1. Každý dle své pracovní pozice dostane ty informace, které potřebuje
  2. Spolupráce všech zúčastněných je usnadněná, neboť QI je propojuje
  3. Projekty lze generovat přímo z procesů
  4. Opakované činnosti jsou automatizovány
  5. Snadná evidence firemního know-how a její vedení
  6. Systém lze použít společně s DMS
  7. Online vyhodnocení nákladů a výnosů
  8. Efektivní podpora všech projektových činností
  9. Lepší plánování a organizace práce napříč odděleními – zde uveďme jako příklad jednu z možností využití systému v projektovém řízení:
  • Na základě připojování dokladů k projektům lze průběžně vyhodnocovat rozpočet projektu či jeho část, aniž by musel být daný doklad zaúčtován. Podobně systém může zobrazit veškeré doklady a jejich položky, které jsou k danému projektu či subprojektu připojeny.
QI systém dává smysl, šetří naši pracovní energii a stane se nepostradatelným pomocníkem, který splní nejdůležitější požadavky doby: flexibilitu při zachování vrcholné systematizace v projektovém řízení.

Více na: http://www.qi.cz

Komentáře