QI - Informační systém pro firmy

Jestliže se vaše firma rozroste, je třeba ji řídit efektivně a je třeba využívat všech způsobů, které k tomu vedou a mezi ně patří i informační technologie. Jedna z aplikací, která pomůže vaši firmu dobře řídit, se nazývá informační systém.

Enterprise Resource Planing (ERP) se nazývají podnikové systémy pro plánování podnikových zdrojů a slouží k zefektivnění a sladění procesů, které v podniku probíhají. Podle toho jaké má podnik zaměření, se může jednat o správu majetku společnosti, o plánování zásob, o distribuci, logistiku, účetnictví a fakturaci. Podnikové systémy nejsou běžné programy, které se nainstalují, spustí a používají. Podnikové systémy je potřeba přizpůsobit podmínkám, jaké jsou ve firmě, ale je to možné jen do určité míry. Proto je nutné před objednáním a zakoupením podnikového systému dobře zvážit, jaké má firma potřeby a jak zde přesně jednotlivé procesy probíhají. Podle tohoto zjištění je pak třeba zvolit ten nejlepší podnikový systém.

Dnes je možné si najít na internetu velké množství nabídek na informační systém pro podniky a každý z výrobců a distributorů podnikového systému vám řekne, že právě on je pro vás tím nejlepším a systém upraví přesně podle vašich potřeb. Díky podnikovému informačnímu systému je snazší podpora účetnictví, protože se vše provádí automaticky.


Hlavními přínosy podnikových systémů je zefektivnění a souhra všech firemních procesů. Mezi další patří vytváření úspor a nakládání s firemními dokumenty. Snazší je i kontrola firmy, protože se nemusí pro kontrolu speciálně vystavovat dokumenty. Tyto dokumenty se produkují automaticky. Veškerá data se uchovávají centrálně, a proto se k nim lze rychle a snadno dostat.

Miloš Mrva - Finanční ředitel Tokoz

Radim Kovaříček - Vedoucí sekce služeb Galvamet
Zdeněk Procházka - Ekonomický náměstek vodovody a kanalizace Vyškov
František Mikeš - Výrobní ředitel Kmotr - Masna Kroměříž

Komentáře