QI - řídí výrobu

Od dob prvních manufaktur a začátku průmyslové revoluce uplynulo přibližně 260 let, doba citelně kratší ve srovnání s předcházejícími staletími středověku, která se nám z dnešního pohledu a z hlediska výroby zdají monotónní a pomalá.  V posledních desetiletích však dochází ještě ke skokovějšímu vývoji technologií a výrobní procesy nabývají na stále větší kompaktnosti, čímž vzrůstají nároky na jejich řízení.

Výrobní systémy dnes dokáží firmám výrobu plánovat i řídit. Flexibilita výrobních systémů QI je jejich zásadní premisou, díky níž se tento systém stal oblíbeným a schopným získat velké množství zpětných vazeb. Zpětné vazby jsou přínosem pro další vývoj dokonalejších aplikací výrobního systému QI, který tak může jít ruku v ruce s požadavky svých uživatelů.  QI systém tak postupuje stále dopředu nejen aplikačně, ale i technologicky. Zavádění sytému do výroby je pak samostatným procesem, při němž spolupracují tzv. implementační partneři s IT odděleními podniků. A jsou to právě IT oddělení, která pomáhají získat zpětné vazby.
QI - řídí výrobu
QI - systém - výroba
QI systémy jsou vybaveny integrovaným vývojovým prostředím, které přispívá k flexibilitě a komplexnosti řešení a zároveň poskytuje vývojářům a IT pracovníkům ve firmě během procesu implementace nástroje k často náročným úpravám při nasazování informačního systému do výroby. Pro IT pracovníky je důležitá i ta skutečnost, že mohou systém QI snadno upravovat a nastavovat dle aktuálních potřeb podniku a jeho celkové IT stavby. Velkým plusem pro každého IT správce je uživatelské prostředí sytému QI, které je uživatelsky velmi přívětivé a tudíž umožňuje hladké a rychlé zaškolení zaměstnanců podniku.

QI systém umožňuje firmám plynule plánovat výrobu v souladu s jejich výrobními kapacitami, takže firmu již nezaskočí ani nárazové objednávky. Výrobní plány jsou denně aktualizovány a vytvářeny za pomoci chytrých algoritmů, s využitím dat TPV a aktuálních informací o dostupnosti kapacitních i materiálových zdrojů. Díky takovému nastavení systému je možné ošetřit změny v zakázkách a zefektivnit maximálně výrobu. Bez zavedení systému QI do výrobního procesu je obvykle pro firmu těžké účtovat některé zásadní ukazatele, jako jsou například náklady na výrobu, jaké výrobky a suroviny jsou na skladě apod. Náklady je možné s QI systémem přiřadit k zakázce nebo k projektu a také je snáze optimalizovat.  Ve firmě tedy lze výrobu nastavit dle přesných strukturovaných informací a dle takových plánů výrobu následně řídit. Pokud dojde ke změně objemu zakázky, jejího druhu a výrobních kapacit, umí se tomu výrobní procesy přizpůsobit jak v rámci lidských, tak materiálových a technologických kapacit.

Jelikož má každý výrobní obor svá specifika, systém je nastaven tak, aby jej bylo možné podle těchto specifik využít v jednotlivých průmyslových odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, stavebnictví, potravinářský a strojírenský průmysl. Tato nejsilnější odvětví, v nichž je QI systém využíván, jsou však jen příkladem vybraným ze 40 oborových řešení.

Více informací naleznete na: www.qi.cz

Komentáře